1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Beauty Bistro en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Laatst geüpdatet: 7-4-2022.

 

2. Verplichtingen van Beauty Bistro

 • Beauty Bistro staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten. 
 • Beauty Bistro stelt de klant op de hoogte van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. 
 • Beauty Bistro zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Beauty Bistro zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren. 
 • Beauty Bistro voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt. 

 

3. Verplichtingen van de klant

 • De klant dient alle gegevens aan Beauty Bistro te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. 
 • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Beauty Bistro op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 

4. Betaling

 • Beauty Bistro vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website. 
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • Voor zover de behandeling nog niet vooraf is betaald, dient de klant direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Beauty Bistro op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

 

5. Bistro Family & BistroCoin

 • Lid worden van onze Family kan online of in de salon.
 • Afhankelijk van je keuze ontvang je een aantal BistroCoins:
  • Blue:   8 BistroCoins
  • Gold:   12 BistroCoins
  • Elite:   15 BistroCoins
 • De waarde van een BistroCoin komt overeen met een behandeling van €44,50.
 • BistroCoins worden digitaal geregistreerd door de behandelaar bij de eerste behandeling.
 • BistroCoins kunnen worden ingewisseld tegen daarvoor geselecteerde behandelingen:
  • Fruity Detox
  • Gezichtsbehandeling – Standaard
  • Massage – Standaard
  • Manicure – Standaard
  • Pedicure – Standaard
  • Harsen – Benen
  • Harsen – Armen
  • Harsen – Rug & schouders
  • Arrangement – Het oog wil ook wat!
  • Gellak - Voeten
 • Het bedrag wordt eenmalig online betaald via Ideal of creditcard, in 12 maandelijkse termijnen via SEPA automatische incasso of in de salon eenmalig per pin.
 • Na iedere behandeling boekt de behandelaar het aantal benodigde BistroCoins digitaal af.
 • Je saldo BistroCoins is op te vragen bij je behandelaar.
 • BistroCoins zijn 12 maanden geldig na het moment van aanschaf.
 • Na deze periode wordt je membership automatisch verlengd, mits één maand van tevoren opgezegd.
 • Als lid van de Family ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van behandelingen en inwisselen van je BistroCoins.
 • BistroCoins inwisselen tegen contant geld is niet mogelijk.
 • BistroCoins gelden niet in combinatie met andere acties.
 • Een duurdere behandeling is mogelijk tegen bijbetaling.
 • Bij een goedkopere behandeling is restitutie niet mogelijk.
 • BistroCoins zijn persoonsgebonden en kunnen niet door een persoon anders dan jouzelf gebruikt worden. 

 

6. Annuleringsvoorwaarden

 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
 • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Beauty Bistro het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Beauty Bistro de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 6 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 

7. Garantievoorwaarden

 • Beauty Bistro biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 • Deze garantie geldt niet wanneer:
  1. De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Beauty Bistro zijn aanbevolen;
  2. De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd;
  3. De klant de producten niet volgens het advies van de praktijk heeft gebruikt;
  4. De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

8. Klachtenafhandeling

 • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen twee werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Beauty Bistro.
 • Beauty Bistro moet binnen vijf werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan zal Beauty Bistro de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken. 
 • Komen Beauty Bistro en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

9. Beschadiging & diefstal

 • Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in de praktijk beschadigt, dan heeft Beauty Bistro het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 • Diefstal wordt door Beauty Bistro altijd direct bij de politie gemeld.

 

10. Behoorlijk gedrag
De klant dient zich in de praktijk te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Beauty Bistro het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot de praktijk te weigeren.

 

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Bistro en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.